Cafe-Restaurant-Hotel De Mug respecteert in onze activiteiten je privacy. Wij willen je zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen.

Het beschermen van de veiligheid en privacy van je persoonlijke gegevens is niet alleen in het belang van de gast maar ook in het belang van Cafe-Restaurant-Hotel De Mug zelf.

Cafe-Restaurant-Hotel De Mug volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie.

Met de privacyverklaring hopen wij je duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Persoonlijke informatie

Je kunt onze website bezoeken zonder dat je ons vertelt wie je bent en zonder dat je daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Als je besluit ons die persoonlijke informatie te willen geven die wij nodig hebben voor het aanvragen van een product, of om met je te kunnen corresponderen, garanderen wij dat die informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie

Cafe-Restaurant-Hotel De Mug streeft ernaar de kwaliteit, vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de persoonlijke informatie te bewaken. Wij gebruiken adequate technische en beheerprocedures om de informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden. Aanvragen van klanten voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie worden zo snel mogelijk behandeld. Wanneer aangeeft dat bepaalde informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat. Hierdoor blijft je privacy gewaarborgd.

Cookies

Wanneer je onze website bezoekt kunnen wij tijdelijk enige informatie opslaan op je computer in de vorm van een cookie. Het opslaan van tijdelijke gegevens in een cookie helpt ons om de inhoud van onze website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoeker en het gebruikersgemak te vergroten. De gegevens worden in een tijdelijke cookie opgeslagen. Dit betekent dat de ingevulde gegevens slechts zolang bewaard worden als dat je internetbrowser geopend is. Bij het beëindigen van je browser wordt het cookie verwijderd.

Links naar andere sites

De website bevat links naar websites van andere partijen. Cafe-Restaurant-Hotel De Mug draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.

Voor vragen of opmerkingen over ons privacy beleid, vind je op onze contactpagina alle informatie waarmee je contact met ons kunt opnemen. Cafe-Restaurant-Hotel De Mug behoudt zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke verandering wordt kenbaar gemaakt op onze website.